fbpx

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskego Sp. z o.o.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

W trosce o coraz wyższą jakość swoich wyrobów i dostosowanie ich do rosnących oczekiwań konsumentów w lutym 2010 r. SM Mlekpol utworzyła Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pierwszą tego typu placówkę w przemyśle spożywczym w Polsce. W tym samym roku  powołano Radę Naukową Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, w skład której wchodzi 10 wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu. W Radzie zasiada m.in. 8 profesorów, w tym 2 członków PAN. Wśród pracowników Instytutu jest 4 profesorów tytularnych i 5 doktorów.

W roku 2015 IIPM otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Rozwoju. Instytut dysponuje najnowocześniejszą aparaturą badawczą w Europie, która umożliwia wykonanie prac według najwyższych światowych standardów.

Prace Instytutu koncentrują się na 3 obszarach:

  • prowadzenie badań pasz, surowców, produktów oraz dodatków i materiałów użytych do ich produkcji, jak również badań środowiskowych,
  • opracowywanie nowych i doskonalenie lub modernizacja istniejących technologii,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych.

Instytut wykonuje analizy mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne, reologiczne, biochemiczne i inne w najszerszym w Polsce zakresie. Posiadając nowoczesny zakład pilotażowy, IIPM oferuje także usługi dla zakładów związanych z produkcją mleczarską. Na jego czele stoi wybitny specjalista w branży mleczarskiej – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski.

Innowacje są niezbędne. Pracujemy z myślą o potrzebach i dobrostanie konsumentów.

Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie żywnością prozdrowotną oraz funkcjonalną.

Oznacza to, że nawet istniejące produkty muszą być tak zmieniane, żeby były zdrowsze, bardziej funkcjonalne, ale tak samo smaczne. Istniejące trendy konsumenckie stwarzają możliwość rozwoju nowych produktów – mówi prof. dr hab. Andrzej Babuchowski.

 

Andrzej Babuchowski – profesor, wykładowca akademicki, Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie. Od stycznia do listopada 2016 r. członek grupy zadaniowej ds. rynków rolnych KE. Były dyrektor FAPA, wiceprezes ARiMR, wiceminister rolnictwa, były Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa Rady UE w Brukseli i  Kierownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, były przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w COREPER I przy Radzie Europejskiej w Brukseli, były członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Nauki i Programowania FIL/IDF.  Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

 

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jest podmiotem prywatnym, którego założycielem i właścicielem jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie.

W styczniu 2018 r. rozpoczął działalność Oddział Instytutu w Grajewie.

Do nowej lokalizacji w Grajewie przeniesiono Laboratorium Badań Środowiskowych z Mrągowa. W dalszej kolejności działalność rozpoczną Laboratorium Badań Non Food, Laboratorium Badań Mikrobiologicznych oraz Laboratorium Badań Opakowań.

Mlekpol