Zarząd SM Mlekpol w Grajewie

 

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol wybierany jest przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

Prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie, Edmund Borawski.

 

Wiceprezes Prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie, Sławomir Olszewski.

 

Członek Zarządu SM Mlekpol w Grajewie, Józef Wysocki.

 

Rada Nadzorcza SM Mlekpol w Grajewie

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol w Grajewie na okres 4 lat. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 21 przedstawicieli członków Spółdzielni.

 

Skład Prezydium Rady Nadzorczej SM Mlekpol w Grajewie:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Zawadzki, 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  – Józef Miszkiel, 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztof Paszkowski, 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Marek Czapliński, 

 

W skład prezydium Rady Nadzorczej wchodzą przewodniczący stałych komisji powołanych spośród członków Rady.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Stachelek

Przewodniczący Komisji Hodowli i Skupu – Zbigniew Kalinowski

Przewodniczący Komisji Produkcji i Techniki – Janusz Jermak

Mlekpol