fbpx

Zarząd SM Mlekpol w Grajewie

 

Od stycznia 2023 roku Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol ma nowy, czteroosobowy Zarząd, złożony z osób, które z przedsiębiorstwem związane są od wielu lat. Dodatkowo każdy członek Zarządu jest specjalistą w innej dziedzinie – w technice, produkcji, handlu i finansach.

 

Tadeusz Mroczkowski – Prezes Zarządu

Małgorzata Cebelińska – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Groszyk – Wiceprezes Zarządu

Paweł Pasternak – Wiceprezes Zarządu

 

Od lewej: Jan Zawadzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol, Sławomir Olszewski – Wiceprezes Zarządu w latach 1985–2022, Tadeusz Mroczkowski – Prezes Zarządu od 01.01.2023 r., Małgorzata Cebelińska – Wiceprezes Zarządu od 01.12.2022 r., Zbigniew Groszyk – Wiceprezes Zarządu od 01.01.2021 r., Edmund Borawski – Prezes Zarządu w latach 1982–2022, Paweł Pasternak – Wiceprezes Zarządu od 01.01.2023 r.

Rada Nadzorcza SM Mlekpol w Grajewie

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol w Grajewie na okres 4 lat. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 21 przedstawicieli członków Spółdzielni.

 

Skład Prezydium Rady Nadzorczej SM Mlekpol w Grajewie:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jan Zawadzki

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  – Pan Ryszard Strug

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Krzysztof Szleszyński

Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Janusz Jermak

 

W skład prezydium Rady Nadzorczej wchodzą przewodniczący stałych komisji powołanych spośród członków Rady.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Choromański

Przewodniczący Komisji Hodowli i Skupu – Pan Tomasz Jaworowski

Przewodniczący Komisji Produkcji i Techniki – Pan Tadeusz Połomski

Mlekpol