fbpx

Operacja pn. „Promocja produktów spożywczych z certyfikatem Jakość Tradycja”
– Ser Gouda, Ser Salami, Ser Złoty Mazur, Ser Królewski z Kolna”
mająca na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z informacjami na temat serów posiadających certyfikat „Jakość Tradycja”,
współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ” Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mlekpol