fbpx

Dnia 30.01.2024 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań robotyzacji i cyfryzacji w SM MLEKPOL wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) i zaawansowaną automatykę do optymalizacji procesów produkcyjnych i zwiększenia efektywności przetwarzania mleka UHT.” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy (ang. Next Generation EU) w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Inwestycji: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.
Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184267


Mlekpol