fbpx

Rada naukowa Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z  o.o.

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jest podmiotem prywatnym, którego założycielem i właścicielem jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie.

Działalność Instytutu polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, wykonywaniu ekspertyz z dziedziny mleczarstwa oraz wykonywaniu profesjonalnych analiz laboratoryjnych dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, głównie mleczarskiego oraz podmiotów kooperujących z przemysłem mleczarskim.

 

Rada Naukowa jest statutowym organem inicjującym,  opiniodawczym i doradczym Prezesa Instytutu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Prace Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o., koncentrują się na skutecznym prowadzeniu strategicznie ukierunkowanych badań z obszaru łańcucha żywnościowego, a w szczególności sektora mleczarskiego paszowego, jak również obszarów wspomagających branżę mleczarską, w celu zapewnienia innowacyjnych, nowych i ulepszonych produktów żywnościowych na rynek krajowy, regionalny i światowy, odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom konsumentów.

Skład Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

III kadencja lata 2018 -2022

 

Przewodniczący Rady Naukowej

Dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN – IRZiBŻ PAN w  Olsztynie

 

Członkowie Rady

  • Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
  • Prof. dr hab. Artur Bartkowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
  • Prof. dr hab. n. wet. Maciej Gajęcki – emerytowany profesor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie
  • Dr hab. Piotr Kołakowski –  DuPont                                                           
  • Prof. dr hab. Lech Michalczuk – Politechnika Łódzka
  • Prof. dr hab. Lidia Wądołowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

 

Honorowy Członek Rady

  • Dr inż. Aleksander Surażyński – emerytowany pracownik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mlekpol