Ogłoszenia SM Mlekpol

 


Zgłaszanie nieprawidłowości – Projekty UE 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie umożliwiające sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Więcej informacji o narzędziach do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 


 

Dnia 17.04.2019 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 4 MW w Mrągowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl

 


 

Dnia 28.02.2019 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 4 MW w Mrągowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl

 


 

Mlekpol