fbpx

 

Dnia 19.02.2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33228


Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM Mlekpol – Kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie”, którego całkowita wartość wynosi 25 317 090,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 11 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Cele projektu:

  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
  • zmniejszenie emisji pyłów do powietrza,
  • zmniejszenie emisji CO2 ,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do Zakładu,
  • produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Dnia 15.01.2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27095?sekcja=ogloszenie

Przetarg został anulowany.


Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie”, którego całkowita wartość wynosi 6 622 320,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 2 289 763,15 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Cele projektu:

– poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej,

– zmniejszenie emisji pyłów do powietrza,

– zmniejszenie emisji CO2 ,

– zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do Zakładu.


Dnia 10.06.2020 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl


Dnia 27.04.2020 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl


Zgłaszanie nieprawidłowości – Projekty UE 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie umożliwiające sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Więcej informacji o narzędziach do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 


Dnia 17.04.2019 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 4 MW w Mrągowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl

 


Dnia 28.02.2019 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji SM Mlekpol – Kogeneracja 4 MW w Mrągowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, więcej informacji dostępnych na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl

 


Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM-Mlekpol-Kogeneracja 4 MW w Mrągowie”, którego całkowita wartość wynosi 26 039 550,28 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 8 606 548,30 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Cele projektu:

  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
  • zmniejszenie emisji pyłów do powietrza,
  • zmniejszenie emisji CO2 ,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do Zakładu.

 

 

Mlekpol