fbpx

Sklep Internetowy z produktami SM MLEKPOL

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie informuje Członków Spółdzielni, że w dniu 20.06.2023 roku w sali konferencyjnej SM „MLEKPOL” w Grajewie, przy ulicy Robotniczej 1 odbędzie się Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie uprzejmie informuje, że Zebrania Rejonowe członków Spółdzielni odbędą się w dniach od 17 do 22 marca 2023 roku według następującego porządku.

 

Działania związane z ryzykiem wystąpienia koronawirusa.

SM MLEKPOL w Grajewie prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu z kierowcami odbierającymi mleko. Prosimy również o powstrzymanie się od wizyt w Spółdzielni. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny  z działami skupu w poszczególnych zakładach . Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej www.mlekpol.com.pl. Udostępniamy wzór wniosku o zaliczkę na stronie internetowej w zakładce „Producenci mleka”. Podpisany wniosek można przesłać pocztą lub e-mailem : zaliczka@mlekpol.com.pl

Będą honorowane również skany wniosków.

Prosimy również o stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki dotyczącej ryzyka wystąpienia  koronawirusa.

Pobierz Wniosek o zaliczkę

Bez GMO

W związku z rozpoczęciem od dnia 1.07.2017 funkcjonowania „Programu produkcji mleka przy użyciu w żywieniu bydła pasz nie zawierających GMO”, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie przekazała Państwu przez kierowców odbierających mleko z gospodarstwa, REFERENCYJNĄ LISTĘ PASZ. Dodatkowo w załączeniu przekazujemy aktualną listę.

 

Jednocześnie informujemy, że lista nie jest zamknięta, a producenci pasz chętni do współpracy w ramach naszego programu mogą zgłaszać się do Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa tel. (86) 278 55 17 lub kom. 693 972 311.

Pobierz Listę Referencyjną Pasz

Pobierz Rejestr pasz z zakupu

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania programu prosimy o kontakt z Działami Skupu SM Mlekpol:

 

OZPM Bydgoszcz tel. (52) 582 72 16; OZPM Radom tel. (48) 341 54 93; OZPM Mrągowo (89) 741 96 20, OZPM Kolno tel. (86) 272 08 12; OZPM Zambrów tel. (86) 270 85 54; OZPM Sokółka tel.(85) 711 64 60; OZPM Sejny tel. (87) 562 03 26; OZPM Suwałki tel. (87) 564 23 75; OZPM Grajewo tel.(86) 273 04 07; tel.(86) 273 04 31; tel.(86) 273 04 24.

 

Mlekpol