Możesz zostać członkiem naszej Spółdzielni jeżeli produkujesz najwyższej jakości mleko zgodne z wymogami obowiązującego prawa, a Twoje gospodarstwo spełnia wymagania do produkcji i przechowywania mleka potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Aby stać jednym z Nas wystarczy skontaktować się z Wydziałem Skupu w Grajewie lub Działami Skupu w jednym z naszych Zakładów. Pracownicy służb surowcowo-skupowych udzielą niezbędnych informacji  i jeżeli zajdzie taka potrzeba dojadą do gospodarstwa i odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące współpracy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo zostać naszymi dostawcami nasi pracownicy łatwo przeprowadzą państwa przez procedury przyjęcia do naszej Spółdzielni.

Stabilność dochodów

Od wielu lat ceny za mleko sprzedane do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, należą do najwyższych w kraju. Najwyższe ceny wraz z terminowością wypłat za mleko zapewniają stabilność dochodów, bezpieczeństwo funkcjonowania oraz są motorem rozwoju gospodarstw Naszych członków.

Pomoc w rozowju gospodarstw

W celu poprawy warunków pozyskiwania mleka jak również rozwoju hodowli w gospodarstwach Nasi członkowie utworzyli i korzystają z pomocy funkcjonującego w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol – Funduszu Rozwoju Hodowli.

Ułatwienia w zaopatrzeniu w środki do produkcji

Aby oszczędzić czas i ułatwić Naszym członkom zakup najwyższej jakości pasz baz GMO, nawozów i innych artykułów potrzebnych do produkcji mleka w konkurencyjnych cenach powołaliśmy Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa z siedziba w Stawiskach, który posiada magazyny w Ełku, Grajewie, Mrągowie, Zambrowie, Sokółce,  Dąbrowie Białostockiej, Suwałkach, Zwoleniu i Mężeninie. Każdy dostawca mleka może tam dokonać zakupów w formie bezgotówkowej, na poczet sprzedanego do Spółdzielni mleka. Umożliwiamy Naszym członkom zakup paliw najwyższej jakości w Naszych stacjach paliw w Grajewie i Zambrowie oraz dowóz paliw do gospodarstw na zasadach bezgotówkowych. Prowadzimy również sprzedaż ratalną zbiorników do paliwa.  Wysoka jakość oferowanych artykułów, konkurencyjne ceny jak również dogodna dla dostawców forma zapłaty, w rozliczeniu za sprzedane mleko, powodują łatwiejszy, tańszy i mniej uciążliwy dla producentów dostęp do wszystkich artykułów potrzebnych przy produkcji mleka najwyższej jakości.

Sklepy firmowe „Mazurski Smak”

Szeroki dostęp do produkowanych przez SM Mlekpol wyrobów leżało u podstaw powołania sklepów firmowych „Mazurski smak”. Wszyscy członkowie spółdzielni mogą tam dokonywać zakupów Naszych najwyższej jakości wyrobów oraz innych artykułów spożywczych w formie bezgotówkowej w a klienci spoza spółdzielni na normalnych zasadach sprzedaży.

Nadzór nad jakością mleka i zdrowotnością stada

Niezależne Laboratoria Centrum Badawczo-Analitycznego Mleka sp. z o.o. umożliwiają wszystkim członkom-dostawcom mleka nadzór nad produkowanym w gospodarstwie mlekiem. Zwiększona częstotliwość badań mleka ( prawie z każdej dostawy) oraz niezwłoczna informacja dla każdego członka spółdzielni za pomocą SMS i paragonów z aparatury samochodowej, pozwalają każdemu dostawcy podejmować szybkie decyzje na podstawie uzyskiwanych wyników badań mleka. Dodatkowo każdy członek spółdzielni może bezpłatnie wykonywać w Oddziałach CBAM w każdym Zakładzie Mlekpolu badanie komórek somatycznych od poszczególnych sztuk w stadzie. Aby zapobiec skażenia mleka pozostałością antybiotyków, w laboratoriach CBAM umożliwiamy odpłatne wykonanie badań mleka na pozostałości antybiotyków w mleku pochodzącym od leczonych krów.   

Fachowe doradztwo i obsługa dostawców

Obsługą dostawców i fachowym doradztwem w zakresie produkcji mleka najwyższej jakości zajmują się wysoko wykwalifikowane służby surowcowo- skupowe w ośmiu rejonach skupu, których siedzibami są poszczególne Zakłady Produkcji Mleczarskiej w: Grajewie, Mrągowie, Zambrowie, Kolnie, Bydgoszczy, Radomiu, Sokółce i Suwałkach. Każdy członek spółdzielni może korzystać z doświadczenia kierownictwa i kadry instruktorskiej podczas wizyt w gospodarstwach, szkoleniach i indywidualnych rozmowach telefonicznych.

Mlekpol