Polityka SM Mlekpol w Grajewie

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie  jest wiodącą firmą na krajowym rynku mleczarskim i prowadzi działalność gospodarczą w imieniu swoich Członków. Skutecznie przewodzi przemianom w polskim mleczarstwie, utrzymując pozycję największego przetwórcy mleka i producenta wyrobów mleczarskich w Polsce.

Spełnia standardy, respektuje przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie swojej działalności.

Nadrzędnym celem działalności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol jest:

  • produkcja i sprzedaż polskich, naturalnych, bezpiecznych wyrobów mleczarskich o wysokiej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów,
  • umacnianie pozycji lidera na rynku mleczarskim,
  • uzyskiwanie wyników finansowych gwarantujących ciągły rozwój i zadowolenie członków Spółdzielni,
  • wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

SM Mlekpol przyjęte cele osiąga przez:

  • analizę pomiaru satysfakcji Klienta oraz spełnianie jego oczekiwań,
  • zapewnienie ochrony zdrowia Konsumenta na wszystkich etapach procesu produkcyjnego,
  • partnerską współpracę z producentami mleka, członkami Spółdzielni,
  • dbanie o wysoki poziom kompetencji i zadowolenia Pracowników,
  • zapewnienie dialogu z interesariuszami i uwzględnienie ich głosu w działalności biznesowej,
  • utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i ciągłe doskonalenie jego skuteczności i efektywności,
  • spełnienie wymagań prawnych i innych w zakresie produkcji żywności i ochrony środowiska,
  • zarządzanie aspektami środowiskowymi wyznaczonymi w Spółdzielni,
  • wdrażanie innowacyjnych technologii uwzględniających minimalizowanie negatywnych oddziaływań na warunki środowiska.

Zarząd SM Mlekpol w Grajewie zdefiniował powyższe zadania i przyjmuje odpowiedzialność za ich realizację. Najwyższe Kierownictwo zapewnia i przeznacza środki na wdrożenie oraz utrzymanie ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA i sprawuje nadzór nad jego funkcjonowaniem.

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

 

Grajewo, 06.05.2016 r.

Mlekpol