fbpx

POLITYKA SM „MLEKPOL”
w Grajewie

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie jest wiodącą firmą na krajowym rynku mleczarskim i prowadzi działalność gospodarczą w imieniu swoich Członków. Skutecznie przewodzi przemianom w polskim mleczarstwie, utrzymując pozycję największego przetwórcy mleka i producenta wyrobów mleczarskich w Polsce. Spełnia standardy, przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie swojej działalności.

Nadrzędnym celem działalności Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” jest:

 • produkcja i sprzedaż polskich, naturalnych, bezpiecznych oraz autentycznych produktów mleczarskich wysokiej jakości, spełniających oczekiwania Klientów i wymagania legalności – zgodności z przepisami prawa,
 • umacnianie pozycji lidera na rynku mleczarskim,
 • uzyskiwanie wyników finansowych pozwalających na ciągły rozwój i zadowolenie członków Spółdzielni,
 • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności.

SM „MLEKPOL” przyjęte cele osiąga poprzez:

 • spełnianie wymagań prawnych i międzynarodowych standardów w zakresie produkcji żywności i ochrony środowiska,
 • dbanie o zdrowie Konsumenta na wszystkich etapach procesu produkcyjnego,
 • pomiar i analizę satysfakcji, wymagań Klienta oraz dążenie do ich spełniania,
 • partnerską współpracę z producentami mleka, członkami Spółdzielni,
 • wysoki poziom kultury bezpieczeństwa żywności, kompetencji i zadowolenia Pracowników,
 • utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i ciągłą pracę nad jego doskonaleniem,
 • świadome zarządzanie aspektami środowiskowymi oraz wdrażanie innowacyjnych technologii, uwzględniających minimalizację negatywnych oddziaływań na warunki środowiska,
 • zapewnienie dialogu z interesariuszami i uwzględnienie ich głosu w działalności biznesowej.

 

Zarząd SM „MLEKPOL” w Grajewie zdefiniował powyższe cele i zadania oraz przeznacza środki na ich wdrożenie. Najwyższe Kierownictwo przyjmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie i doskonalenie opracowanego ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.

 

Mlekpol