fbpx

Dnia 08.05.2023 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157654


Dnia 15.12.2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139116


Dnia 07.07.2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117087


Dnia 03.06.2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112212


Dnia 20.04.2022 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104834


Dnia 03.12.2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji w ramach projektu pn.: „Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82393


Dnia 16.11.2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79277 


Dnia 06.10.2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więcej informacji dostępnych na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72713


Informujemy, że Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie realizuje projekt
nr POIR.01.01.01-00-0152/21 pt. „Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych.

Oczekiwane efekty: pozyskanie nowych klientów i zwiększenie krajowego i eksportowego potencjału przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 46 496 690,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 19 031 450,38 zł


Informujemy, że Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie realizuje projekt
nr POIR.01.01.01-00-2234/20 pt. Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości w obrocie handlowym, w szczególności odporności na warunki panujące podczas długotrwałego transportu morskiego i ulepszonej jakości sensorycznej.

Oczekiwane efekty: pozyskanie nowych klientów i zwiększenie eksportowego potencjału przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 88 056 445,97 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 35 881 688,45 zł


Mlekpol