fbpx
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie („Administrator”); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl,  tel. 086-273-04-00.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iod@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-37.
 3. Podanie Pani/Pana danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. f RODO (jako prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. W trakcie korzystania z formularza kontaktowego mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 6. Zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną lub innym podmiotom, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie tego wymagało.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa
Mlekpol