Społeczna odpowiedzialność

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jako jeden z największych pracodawców swojego regionu mocno angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Szczególną opieką otacza najmłodszych i drużyny sportowe.

Przez 9 lat Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol organizowała powiatowe Dni Dziecka w Kolnie i Grajewie, adresowane przede wszystkim do dzieci rolników – producentów mleka. Podstawowym celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia z naciskiem na racjonalne odżywiane, aktywność fizyczną i działania proekologiczne. W 2018 roku Mlekpol zaproponował Dzień Dziecka w nowej formule: do szkół podstawowych powiatu grajewskiego trafiły paczki z mlecznymi prezentami, które przygotowano z myślą o zdrowiu dzieci, ale również zabawie i edukacji. SM Mlekpol od lat wspiera także lokalne kluby sportowe Wissa Szczuczyn, Warmia Grajewo i Ślepsk Suwałki, zaopatrując drużyny piłkarskie w sprzęt i odzież.

Wszystkie 12 zakładów Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol czynnie wspiera inicjatywy i wydarzenia na swoim terenie. Stałym elementem tej pomocy jest dostarczanie przez oddziały Mlekpolu regionalnych wyrobów mleczarskich.

Mlekpol wydaje również własny periodyk skierowany do producentów mleka i pracowników spółdzielni. Od 2002 r. z inicjatywy Zarządu i przy wsparciu Rady Nadzorczej ukazuje się magazyn „Echo Mlekpolu”. Czytelnicy znajdą w nim relacje z bieżących wydarzeń, wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami spółdzielni. Są również porady dietetyczne, artykuły promujące zdrowe odżywianie oraz autorskie przepisy kulinarne.