This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Wiadomości

Wyjazdy szkoleniowe członków SM „MLEKPOL”

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój produkcji w gospodarstwach naszych członków-dostawców mleka. Nowe technologie znajdujące zastosowanie w produkcji pasz, pozyskiwaniu mleka i ochronie środowiska mają coraz większy udział w procesie produkcji mleka. Zmiany pokoleniowe oraz zwiększająca się skala produkcji mleka wpływają na wzrost zainteresowania nowymi technologiami wśród członków naszej Spółdzielni. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom członków, od początku listopada organizuje cykl wyjazdów szkoleniowych do gospodarstw na Warmii i Mazurach , w których  już pracują nowoczesne urządzenia i wdrożone zostały technologie usprawniające i ułatwiające produkcję mleka . W czasie wyjazdów dostawcy mogą zapoznać się z pracą robotów udojowych, obejrzeć nowoczesne hale udojowe, nowoczesne systemy przygotowywania i zadawania pasz . W programie wyjazdu szkoleniowego jest także wizyta w  jednym z Zakładów produkcyjnych „MLEKPOL”-u, w którym uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przetwórstwie mleka oraz inwestycjami poczynionymi przez Spółdzielnię. Na zakończenie wyjazdu producenci zapoznają się z technologią produkcji pasz treściwych w zakładzie produkcyjnym De Heus w Łomży. Zostało zorganizowanych 5 wyjazdów, w których uczestniczyło około 245 członków Naszej Spółdzielni. Rada Nadzorcza zaaprobowała organizację takich wyjazdów szkoleniowych. Członkowie Rady na posiedzeniu podzielili się również uwagami jakie napływają od dostawców, którzy uczestniczyli w dotychczasowych szkoleniach. Zarząd Spółdzielni biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenia  jak również uwagi członków Rady Nadzorczej, zobowiązał się do kontynuowania tej formy szkoleń w nowym roku. Program wzbogacony zostanie o szkolenia z zakresu żywienia zwierząt i ochrony środowiska. Do organizacji wyjazdów Zarząd będzie również starał się zaprosić firmy zajmujące się produkcją i wdrażaniem nowych technologii w produkcji rolnej a w szczególności produkcji mleka.