fbpx
SM Mlekpol rozpoczęła współpracę z Warszawską Uczelnią Medyczną
Opublikowany 10.03.2022

W marcu podpisaliśmy porozumienie partnerskie z Warszawską Uczelnią Medyczną im. Tadeusza Koźluka. Celem nawiązania współpracy jest m.in. zacieśnienie kontaktów partnerskich, szczególnie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz działań dydaktycznych.

 

Zawarta umowa precyzuje również inne obszary współpracy. Wśród nich znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw w zakresie wzajemnego uczestnictwa w konferencjach edukacyjnych, naukowych, szkoleniach, webinariach z udziałem przedstawicieli SM Mlekpol, Centrum Badawczo-Rozwojowego – Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie oraz nauczycieli akademickich Warszawskiej Uczelni Medycznej.

 

Jesteśmy otwarci na przekazywanie doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie wieloletniego funkcjonowania na rynku. Dlatego niezwykle cieszy nas chęć studentów do poszerzania wiedzy, dotyczącej wszystkich etapów procesu wytwarzania produktów mleczarskich. Chcemy umożliwić zainteresowanym studentom zbieranie danych do prac dyplomowych i badań, w tym informacji związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych działów, oferując poznanie i poszerzanie wiedzy na temat organizacji procesów technologii, produkcji i jakości wyrobów mleczarskich – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

 

Nawiązanie porozumienia umożliwi Warszawskiej Uczelni Medycznej nie tylko na rozszerzenie programu nauczania o zdobywanie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez praktyków, ale również pozwoli promować zasady zbilansowanego żywienia.

 

SM Mlekpol to niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa, dlatego ważnym aspektem naszej kooperacji będą działania służące budowaniu świadomości nt. prozdrowotnych nawyków w diecie. Niezwykle cieszy nas perspektywa wspólnych inicjatyw edukacyjnych, dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście oferowania naszym studentom nowych możliwości i perspektyw naukowych – komentuje prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Powrót
Mlekpol