fbpx
Prezes SM Mlekpol podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie
Opublikowany 16.10.2023

W piątek 6 października 2023 r. na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Jednym z uczestników wydarzenia był Tadeusz Mroczkowski, Prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i przemówienia Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Małgorzaty Darewicz. Podkreśliła ona, że już po raz szósty inauguracja roku akademickiego na tym wydziale połączona została z wręczeniem dyplomów. Wyraziła również solidarność z ludnością Ukrainy w obliczu toczącej się tam wojny. Profesor Darewicz pokrótce przypomniała także historię olsztyńskiego Wydziału Nauki o Żywności oraz zaakcentowała jego obecną pozycję:

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest wydziałem, którego tradycje sięgają roku 1945, to jest początków Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (PWSGW) w Cieszynie. Obecnie Wydział Nauki o Żywności UWM to jednostka z ugruntowaną pozycją w działalności dydaktycznej i naukowej w kraju i zagranicą. Dzisiaj kształci on studentów na 3 atrakcyjnych kierunkach – mówiła.

Później nastąpiły: immatrykulacja studentów, wystąpienie Rektora UWM, wykład inauguracyjny prof. dr hab. Katarzyny Majewskiej, a także wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień.

Jednym z donatorów uroczystości była Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, a Prezes Zarządu Tadeusz Mroczkowski znalazł się w gronie zaproszonych gości.

– Od lat wspieramy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ponieważ wiemy, jak ważna jest współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi, kształcącymi przyszłe kadry specjalistów, a naszą prężnie rozwijającą się branżą. Udział w tym wydarzeniu był dla mnie ważny także z powodu podpisania przeze mnie – jako prezesa SM Mlekpol – listu intencyjnego w sprawie pilotażowego programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. Jednym z jego beneficjentów będzie właśnie UWM – podsumował Tadeusz Mroczkowski.

Powrót
Mlekpol