fbpx
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu
Opublikowany 23.01.2019

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM-Mlekpol-Kogeneracja 4 MW w Mrągowie”, którego całkowita wartość wynosi 26 039 550,28 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 8 606 548,30 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Cele projektu:

– poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej,

– zmniejszenie emisji pyłów do powietrza,

– zmniejszenie emisji CO2 ,

– zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do Zakładu.

Powrót
Mlekpol