This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Informacje weterynaryjne

Ludzkim głosem


Coraz częściej jesteśmy świadkami bulwersujących zdarzeń. Obserwujemy przypadki głodzenia zwierząt gospodarskich i ich śmierci wskutek rażących zaniedbać ze strony ludzi. Każdą taką sytuację należy zauważać i próbować pomóc. Jeśli rozmowa z sąsiadem nie przyniesie pozytywnego efektu, trzeba powiadomić sołtysa, samorząd gminny lub lekarza weterynarii. Zasady humanitarnego traktowania zwierząt są usankcjonowane prawnie. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowych. Wszelkiego rodzaju zaniedbania traktowane są jako przestępstwo. Zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Człowiek jest mu wobec tego winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt powierzono Inspekcji Weterynaryjnej. Znajduje to wyraz w przeprowadzaniu okresowych kontroli gospodarstw, jak i w podejmowaniu interwencji po otrzymaniu niepokojących sygnałów od osób indywidualnych lub od różnorakich służb. W czasie ubiegłej zimy dwukrotnie interweniowaliśmy w przypadkach skrajnych zaniedbań ze strony rolników - w jednym nasza interwencja nastąpiła niestety za późno - zwierzęta padły z głodu i wycieńczenia.
Postępujmy zatem tak, aby jak najmniej uzasadnienia miała myśl irlandzkiego pisarza i filozofa - Georga Bernarda Shaw`a: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta". Bo jeśli kiedyś zdarzy się cud i w wigilijną noc zwierzęta przemówią ludzkim głosem, to zapewne zwiędną nam wtedy uszy i będzie nam bardzo wstyd.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie
Józef Matyskieła