This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Informacje weterynaryjne

Gryzonie


Gryzonie unikają odkrytych przestrzeni np. utwardzonych, pozbawionych roślinności podwórek. Odpowiednia konstrukcja budynków, szczelność drzwi i okien oraz umiejętne przygotowywanie i zadawania paszy, tak aby nie pozostawiać resztek ogranicza ich występowanie.
Przepisy prawa dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pasz i żywności, krajowe jak i unijne nakładają na producentów obowiązek zwalczania gryzoni.

Metody zwalczania

Biologiczne.
Od niepamiętnych czasów sprawdzonym sposobem zwalczania gryzoni jest utrzymywanie kotów, które wyłapują większość szkodników oraz swą obecnością je odstraszają. Do innych naturalnych wrogów gryzoni należą łasice i sowy.  

Mechaniczne.
Polegają na stosowaniu różnego rodzaju pułapek, które wymagają częstych przeglądów, usuwaniu martwych zwierząt i zakładaniu nowej przynęty.

Chemiczne.
Z użyciem różnego rodzaju trutek przeznaczonych do zwalczania gryzoni w obiektach zamkniętych. Wszystkie dostępne  obecnie na rynku preparaty chemiczne zawierają substancje aktywne  należące do grupy antykoagulantów,  które powodują u zwierząt wylewy i śmierć przez wykrwawienie. Zawierają również substancje przyspieszające mumifikację zwłok. Stosując środki chemiczne należy jednak bezwzględnie przestrzegać podanych przez producenta zasad bezpieczeństwa polegających m. in. na zabezpieczeniu przed trutkami ludzi i zwierząt oraz paszy i żywności.
Na zakończenie należy dodać, że w coraz większym stopniu zwalczaniem gryzoni odpłatnie zajmują się firmy profesjonalne, które wykonują to w sposób systemowy.


Józef Matyskieła    Lekarz Weteryanarii