This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Dla producentów mleka

Zakup paliwa

Zarząd SM „MLEKPOL” w Grajewie oferuje producentom mleka z ZPM Grajewo i Kolno sprzedaż paliwa z dostawą do gospodarstwa samochodem specjalistycznym „Mlekpol-u”. Zainteresowanych w sprawie dostaw prosimy o kontakt z zakładami w Grajewie tel. 86 273 05 15 i Kolnie tel. 86 272 08 04.