This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


AKTUALNOŚCI

Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie pełnomocnikiem systemu SEDEX

„Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie został powołany przez Prezesa Zarządu na Pełnomocnika ds. utrzymania zgodności systemu SEDEX Nestle Suplairs  zgodnie z kodem dostawcy Nestle.

Funkcja ta ma na celu przedstawienie pracownikom , dostawcom i społecznosci ,że praca w Spóldzielni Mleczarskiej "MLEKPOL" w Grajewie wykonywana jest w warunkach bezpiecznych zgodnie z zasadami BHP, pracownicy mają zapewnione warunki socjalne , firma nie zatrudnia małoletnich pracowników w tym dzieci. W firmie pracownicy traktowani są równo wobec prawa - kobiety i mężczyźni. Z tytułu wykonywanej pracy pracownicy otrzymuja wynagrodzenie adekwatne do stanowiska i nie niższe niż najniższa płaca krajowa. Kazdy pracownik ma pisemnie określone obowiązki i odpowiedzialność oraz kompetencje wymagane na danym stanowisku pracy, a także regularnie przechodzi odpowiednie szkolenia. Zadaniem pełnomocnika jest spełnienia i utrzymanie tych wymagań na poziomie określonym  przez  system SEDEX  Nestle Suplairs .

Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie przeszedł trzydniowy audyt w wyżej wymienionym zakresie z wynikiem pozytywnym , teraz kolejny Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie oczekuje na taki sam audyt.”

  • Pełnomocnictwo do wglądu: Link